TIEDOSTAMISOHJAAJA

HOMEOPAATTI

EEVA

HURME

MUUTOS

Haluatko olla läsnä nykyhetkessä sisäisen uudistumisen kautta?

Miten voisit oppia toimimaan uudella tavalla?

Miten voit luoda omaa elämääsi tietoisesti?

Art for Soul-terapiassa

 Opit tiedostamaan omaa tarinaasi ja sisältä ohjautuvuutesi lisääntyy

Tunneyhteytesi fyysiseen kehoon vahvistuu ja olet vahvemmin läsnä elämässäsi

Tahdonvoimasi lisääntyy omien tavoitteitesi toteuttamiseen

Luova prosessi

Tiedostamisohjaajana haluan auttaa sinua löytämään elämäntehtäväsi ja yhteyden todelliseen itseesi

Parantava keskustelu ja homeopaattiset lääkeaineet avaavat sinua näkemään itsesi uudesta näkökulmasta

Voimme käyttää apuvälineinä tiedostamiselle myös taiteellista työskentelyä sekä meditaatiota

Prosessi nostaa sinussa esiin uusia piirteitä, joita voimme yhdessä tutkia ja seurata muutoksen edistymistä

Intohimoni on saattaa tähtiä radoilleen. Haluatko olla yksi heistä?

Hinnasto

Ensimmäisen käynnin (1,5 – 2 tuntia) aikana tilannetta kartoitetaan laajemmin ja seurantakäynneillä (1 – 1,5 tuntia)  tehdään tarvittavia muutoksia sekä seurataan edistymistä.

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterin nimi:
Klassinen homeopaatti Eeva Hurme tmi, asiakasrekisteri

Rekisterin pitäjä:
Tmi  Klassinen homeopaatti   Eeva  Hurme
1629610- 9
Helsingiuksentie 63 A 2   08700  Lohja
hurmeeeva3@gmail.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriin  kerättyjen tietojen  käsittelyn  tarkoitus  on henkilötietolakia noudattaen  asiakassuhteen  hoitaminen,   asiakasyhteydenpito  ja  palvelun  tuottaminen

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri voi sisältää  asiakkaalta  saatuja  seuraavia tietoja:
Nimi  ja  syntymäaika
Sähköpostiosoite  ja   puhelinnumero
Osoitetiedot
Muut  palveluntuottamista varten tarkoitetut   ja  asiakkaan  suostumuksella   kerätyt   ja hänen itsensä  antamat  tiedot.

Asiakas on itse vastuullinen tietojen oikeellisiudesta   ja niiden päivittämisestä  tarpeen mukaan.

Säännönmukaiset  tietolähteet

Rekisteri  ja  siinä  olevat  henkilötiedot   koostuvat  asiakassuhteen kautta  saaduista  asiakkaan  itsensä  ilmoittamista   tiedoista.

Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä  ei luovuta  asiakkaiden  henkilötietoja  ulkopuolisille  paitsi  viranomaistoiminnan  niin  edellyttäessä. 

Rekisterin  suojaus  ja henkilötietojen  säilytysaika 

Henkilötiedot  säilytetään  luottamuksellisina.   Henkilötietoja sisältävien manuaalien tietokanta  säilytetään turvallisessa ympäristössä  lukitussa tilassa,  johon  ei  ole  ulkopuolisilla  pääsyä.  Tietokoneella  käsiteltävien henkilötietojen  käsittely  on suojattu  asianmukaisilla  teknisillä  toimenpiteillä  kuten  henkilökohtaisin  käyttäjätunnuksin,  salasanoin  sekä  palomuurein. 
Rekisterinpitäjä sitoo  vaitiolovelvollisuus.

Vanhentuneet  ja tarpeettomat  tiedot  poistetaan pysyvästi  rekisteristä  ja tietokannoista. Henkilötietoja  säilytetään  vain  niin kauan kuin  se on tarpeen  tässä  tietosuojaselosteessa  määriteltyjen  henkilötietojen  käsittelytarkoitusten  toteuttamiseksi.
Asiakassuhteen loppuessa kaikki henkilötiedot tuhotaan  rekisteristä  ja tietokannoista  asianmukaisesti  ja  pysyvästi.
Kirjanpito- tai  muun  soveltuvan lain  velvoitteista johtuen  tietoja  voidaan joutua  säilyttämään  em.  ajanjaksoa pitempään.

Tietojen tarkistaminen,  oikaisu  ja poisto

Henkilöllä  on oikeus  tarkistaa  hänestä  tallennetut  henkilötiedot   ja  oikeus  vaatia  virheellisen  tiedon  oikaisua  tai  tietojensa  poistamista rekisteristä.  Lisäksi  hänellä  on oikeus   milloin tahansa  peruuttaa  suostumus  ja  kieltää  henkilötietojensa  käsittelyn  jatkaminen. 


Tarkastus-  ja  oikaisu/poistamispyynnöt   tulee  lähettää kirjallisena ja  allekirjoitettuna  rekisterinpitäjälle  joko  sähköpostitse   tai  postin kautta.