TIEDOSTAMISOHJAAJA

HOMEOPAATTI

EEVA

HURME

MUUTOS

Haluatko olla läsnä nykyhetkessä sisäisen uudistumisen kautta ?

Miten voisit oppia toimimaan uudella tavalla ?

Miten voit luoda omaa elämääsi tietoisesti ?

Art for Soul-terapiassa

 Opit tiedostamaan omaa tarinaasi ja sisältä ohjautuvuutesi lisääntyy

Tunneyhteytesi fyysiseen kehoon vahvistuu ja olet vahvemmin läsnä elämässäsi

Tahdonvoimasi lisääntyy omien tavoitteittesi toteuttamiseen

Minun tarinani

Aloitin työskentelyni itseni voimaannuttamiseksi v 1996, jolloin lähdin opiskelemaan  Finnish School of Classical Homeopathy-homeopatiakouluun.
Siitä kehkeytyi pitkä tutkimusmatka oman todellisen itseni löytämiseksi traumojeni kohtaamisen ja niistä vapautumisen kautta.
Tässä seikkailussa homeopaattiset lääkeaineet stimuloivat kokonaisvaltaista prosessiani voimallisesti ja kokeilin myös useiden muiden hoitomuotojen tarjoamaa apua kehoni tukosten avaamiseksi ja mieleni vapauttamiseksi vääristä uskomuksista ja ajatusmalleista.
 
💚 💚
 
Kävin vyöhyketerapiassa, jossa kehoni akupisteitä aktivoitiin ja meridiaaneja avattiin,  aroma- ja rosenterapiassa, jossa lihaksiini kertyneitä tunnejännityksiä vapautettiin, osteopatiahoidossa ja jäsenkorjauksessa, jossa nikamalukkojani ja lihaskalvojani avattiin ja relaksoitiin
sekä lukuisissa täydentävissä ja vaihtoehtoisissa hoidoissa (CAM-hoidoissa), joita kehoni ja mieleni tuntui milloinkin kaipaavan. 
Voimaantumiseni lisääntyi sekä fyysisellä että tunne-  ja   henkisellä tasolla. 
 
💚 💚
 
Samalla kun fyysinen voimani on lisääntynyt,  myös psyykkinen ja henkinen tasapainoni on kasvanut ja yhä paremmin olen tavoittanut elämäntehtävääni ihmisten auttajana terapiatyössä.
Näin syntyi  tiedostamisohjaajan työni
Art for Soul-terapian  kehittäjänä.  

Luova prosessi

Tiedostamisohjaajana haluan auttaa sinua löytämään elämäntehtäväsi ja yhteyden todelliseen itseesi

Parantava keskustelu ja homeopaattiset lääkeaineet avaavat sinua näkemään itsesi uudesta näkökulmasta

Ihmisen alitajunta kertoo unien avulla mitä hänen sisäisessä maailmassaan tapahtuu. Unia analysoimalla voidaan paremmin ymmärtää omaa mielen maailmaa sekä myös piilossa olevia haitallisia motiiveja ja ajatusmalleja ja vapautua niistä

Voimme käyttää apuvälineinä tiedostamiselle ja uuden luomiselle myös taiteellista työskentelyä sekä meditaatiota

Prosessi nostaa sinussa esiin uusia piirteitä, joita voimme yhdessä tutkia ja seurata muutoksen edistymistä

Intohimoni on auttaa tähtiä radoilleen. Haluatko olla yksi heistä?

Hinnasto

Ensimmäisen käynnin (1,5 – 2 tuntia) aikana tilannetta kartoitetaan laajemmin ja seurantakäynneillä (1 – 1,5 tuntia)  tehdään tarvittavia muutoksia sekä seurataan edistymistä.

Asiakkaan kokemus

Hoitoprosessi etenee aina yksilöllisesti.

Tässä erään asiakkaan kokemuksia hoidosta :

Fyysiset sairauteni (Menieren tauti, korkea verenpaine, astma) ja lääkitykseni niihin saivat minut havahtumaan siihen tosiasiaan, että syönkö lopun elämääni näitä lääkkeitä ?

Eevan kanssa lähdimme kartoittamaan elämän historiaani ja niitä kohtia, jolloin sairauteni olivat puhjenneet. Sieltähän löytyi selviä syy-seuraussuhteita omaan keholliseen oireiluuni ja tämä toi valtavasti ymmärrystä itsestäni ja erilaisten vaikeiden tapahtumien vaikutuksesta kehooni ja mieleeni.

Aloitimme myös unityöskentelyn eli lähdin ensimmäistä kertaa elämässäni tutustumaan uniini tarinoina omasta alitajunnastani. Mikä viisas maailma siitä onkaan avautunut ja miten rehellisiä unet onkaan ! Kirjoitan unet ylös aamuisin,  jos tuntuu, että nyt oli tärkeä ja selkeä uni tarinan muodossa työstettäväksi.

Tapaamisten välissä kirjoitan uniani Eevalle sähköpostitse ja ne antavat tietoa myös hänelle,   kuinka homeopaattinen hoito ja mieleni prosessi etenee.
Eeva löytää keskusteluissamme ja elämäntapahtumissani symboleita, joita hän avaa minulle ja se on tuonut myös omanlaista ymmärrystä ja laajempaa näkökulmaa tilanteeseeni. Olen kokenut keskustelut Eevan kanssa kovin terapeuttisina, itsetuntemustani lisäävinä ja uusia mahdollisuuksia avaavina.

Kohtaamiset ovat olleet todella hoitavia: on lohdullista tavata ihminen, joka on kiinnostunut minusta ja elämäntarinastani ja saan yhdessä sitä hänen kanssaan ihmetellä ja tutkia.

Olen etsinyt apua erilaisilta terapeuteilta lyhyitä pätkiä aikaisemmin,  mutta Eevan kanssa on ensimmäistä kertaa tuntunut, että pääsen sinne ytimeen, haavojeni juurisyihin. Luotan ja koen, että Eevan valitsemat homeopaattiset aineet tekevät omaa työtään alitajunnassani ja kehossani oman tietoisen työskentelyni rinnalla.

Jatkamme  tapaamisia Eevan kanssa n 2kk välein  ja odotan niitä kohtaamisia aina innolla.

Tällaisin tunnelmin ja miettein tänään

– Erika

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterin nimi:
Klassinen homeopaatti Eeva Hurme tmi, asiakasrekisteri

Rekisterin pitäjä:
Tmi  Klassinen homeopaatti   Eeva  Hurme
1629610- 9
Helsingiuksentie 63 A 2   08700  Lohja
hurmeeeva3@gmail.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriin  kerättyjen tietojen  käsittelyn  tarkoitus  on henkilötietolakia noudattaen  asiakassuhteen  hoitaminen,   asiakasyhteydenpito  ja  palvelun  tuottaminen

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri voi sisältää  asiakkaalta  saatuja  seuraavia tietoja:
Nimi  ja  syntymäaika
Sähköpostiosoite  ja   puhelinnumero
Osoitetiedot
Muut  palveluntuottamista varten tarkoitetut   ja  asiakkaan  suostumuksella   kerätyt   ja hänen itsensä  antamat  tiedot.

Asiakas on itse vastuullinen tietojen oikeellisiudesta   ja niiden päivittämisestä  tarpeen mukaan.

Säännönmukaiset  tietolähteet

Rekisteri  ja  siinä  olevat  henkilötiedot   koostuvat  asiakassuhteen kautta  saaduista  asiakkaan  itsensä  ilmoittamista   tiedoista.

Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä  ei luovuta  asiakkaiden  henkilötietoja  ulkopuolisille  paitsi  viranomaistoiminnan  niin  edellyttäessä. 

Rekisterin  suojaus  ja henkilötietojen  säilytysaika 

Henkilötiedot  säilytetään  luottamuksellisina.   Henkilötietoja sisältävien manuaalien tietokanta  säilytetään turvallisessa ympäristössä  lukitussa tilassa,  johon  ei  ole  ulkopuolisilla  pääsyä.  Tietokoneella  käsiteltävien henkilötietojen  käsittely  on suojattu  asianmukaisilla  teknisillä  toimenpiteillä  kuten  henkilökohtaisin  käyttäjätunnuksin,  salasanoin  sekä  palomuurein. 
Rekisterinpitäjä sitoo  vaitiolovelvollisuus.

Vanhentuneet  ja tarpeettomat  tiedot  poistetaan pysyvästi  rekisteristä  ja tietokannoista. Henkilötietoja  säilytetään  vain  niin kauan kuin  se on tarpeen  tässä  tietosuojaselosteessa  määriteltyjen  henkilötietojen  käsittelytarkoitusten  toteuttamiseksi.
Asiakassuhteen loppuessa kaikki henkilötiedot tuhotaan  rekisteristä  ja tietokannoista  asianmukaisesti  ja  pysyvästi.
Kirjanpito- tai  muun  soveltuvan lain  velvoitteista johtuen  tietoja  voidaan joutua  säilyttämään  em.  ajanjaksoa pitempään.

Tietojen tarkistaminen,  oikaisu  ja poisto

Henkilöllä  on oikeus  tarkistaa  hänestä  tallennetut  henkilötiedot   ja  oikeus  vaatia  virheellisen  tiedon  oikaisua  tai  tietojensa  poistamista rekisteristä.  Lisäksi  hänellä  on oikeus   milloin tahansa  peruuttaa  suostumus  ja  kieltää  henkilötietojensa  käsittelyn  jatkaminen. 


Tarkastus-  ja  oikaisu/poistamispyynnöt   tulee  lähettää kirjallisena ja  allekirjoitettuna  rekisterinpitäjälle  joko  sähköpostitse   tai  postin kautta.